Raport evaluare cladiri

Evaluare cladiri cu diferite categorii de folosinta: cladiri de locuit, cladiri comerciale, cladiri de productie, etc.Valoarea de piata a locuintelor individuale evaluate prin cost de inlocuire cuprinde :

–  determinarea costului de înlocuire brut în care se tine seama de inaltime, uzura, dotare tehnico – edilitara, încalzire, finisaje, structura constructiva, materialele folosite etc.

– utilizarea unor indici de macro-actualizare aplicati costului de înlocuire pentru aducerea acestuia de la data publicarii costurilor unitare de barem la data prezentei evaluari; acesti indici sunt publicati în materialele normative specifice pe paliere de timp, ex.: 1964 – 1984, 1984-1990, 1990-2008 etc.

Valoarea de piata a constructiilor se poate estima prin deducerea din costul de înlocuire brut a deprecierilor totale ce greveaza proprietatea.

La constructiile edificate în regim de înaltime parter + 1, 2 nivele se ia în calcul aria desfasurata (se însumeaza ariile construite ale nivelelor).În Romania,o mare parte a fondului locativ si în urma evaluarilor a rezultat un numar mare de cladiri care poarta un însemn („bulina rosie“) ce are semnificatia de „grad mare de risc în caz de cutremur”, informatie ce trebuie considerata pe piata imobiliara, în asigurari etc.

Cartierele de locuinte din numeroase localitati nu sunt în întregime racordate la retelele edilitare de apa – canal, gaze naturale, au drumuri neasfaltate etc., aspecte care trebuie considerate corespunzator în evaluarea imobiliara. În aceeasi masura trebuie considerate corespunzator caracteristicile favorabile specifice fondului imobiliar din zonele rezidentiale.

In mediul rural, în marea lor majoritate blocurile de locuinte evaluate nu sunt racordate la retelele edilitare de apa – canal, termoficare si gaze naturale. În stabilirea valorii bunurilor imobile din mediul rural trebuie considerate si alte elemente specifice: unele sate sunt amplasate la distante de peste 5 km sau chiar la 10 -15 km de sediul Primariei si drumurile de acces sunt neasfaltate si greu practicabile. Majoritatea imobilelor din mediul rural au vechime de peste 50 de ani, sunt edificate în regie proprie, fara proiecte de executie si fara autorizatie de construire si din materiele usoare (chirpici, lemn, gradele etc.)

Evaluarea constructiilor este necesara,in general in urmatoarele situatii:

– evaluare pentru vanzarea sau cumparare de constructii
– evaluare pentru fuziuni de societati
– evaluare pentru imprumuturi imobiliare
– evaluare pentru imprumuturi ipotecare
– evaluare pentru emisiunea de actiuni noi
– evaluare in cazul litigiilor in constructii
– evaluare pentru impozitare a constructiilor
– evaluare pentru asigurare (stabilirea valorii de asigurarea a constructiei)
– evaluare pentru inregistrarea valorii constructiilor in contabilitate

Raport de evaluare a unei constructii este intocmit de un expert evaluator membru ANEVAR.Rapoartele de expertiza tehnica pentru constructii sunt intocmite de experti tehnici pe specialitatea constructii atestati de minister MDRL (MLPTL, MLPAT).Evaluarea constructiilor este un proces diferit de expertizarea tehnica a constructiilor.

Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director