Raport evaluare apartament

In baza unui raport de evaluare apartament se stabileste valoarea de piata, fara terenul aferent, întrucat vanzatorii nu iau în calcul valoarea acestuia, pe baza datelor din cerere si oferta. In conditiile actuale, valoarea de circulatie este fluctuanta în timp si trebuie reactualizata periodic, diferind de la  o localitate  la alta, iar in cadrul aceleasi localitati se diferentiaza în functie de amplasament, pozitie si de particularitatile fiecarui apartament evaluat (tip, nivel, orientare, finisaje).

Metoda utilizata pentru estimarea valorii de piata a unui apartament este in general metoda comparatiei directe.

Evaluarea apartamentelor se face pe localitati, pe zone, cartiere, pe numar de camere, nivel de blocuri si apartament.

Valorile sunt medii si informative, urmand a fi adaptate în cazurile concrete pentru care se solicita actul notarial, prin aplicarea reducerii sau majorarii în functie de caracteristicile individuale ale apartamentului (nivel parter sau ultimul etaj, confort sporit prin lucrari de îmbunatatire etc.)

Acte necesare pentru evaluari apartamente:

Act de proprietate

Documentaţie cadastrală

Încheiere de intabulare

Extras de carte funciară

Memoriu tehnic

Plan de amplasament şi delimitare

Fişa bunului imobil

Releveu apartament

Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale)

Contacteaza un expert evaluator Anevar pentru detalii chiar aici!

Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director