Raport de evaluare

Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia.In general cuprinsul unui raport de evaluare este:

1. Rezumatul evaluarii
– Beneficiarul raportului de evaluare; clientul raportului de evaluare
– Obiectul evaluarii
– Scopul evaluarii si utilizarea raportului de evaluare
– Data evaluarii
– Data inspectiei
– Data raportului de evaluare
– Baza de evaluare; tipul, definirea si premisa valorii
– Abordarea evaluarii; metode de evaluare
– Organizarea evaluarii si a raportului de evaluare
– Valori obtinute in urma evaluarii
– Forma de exprimare a valorii; moneda raportului – cursul de schimb
– Rationamentul profesional pentru sustinerea valorii propuse
– Surse de informatii utilizate; informaţii disponibile
– Ipoteze si conditii limitative
2. Identificarea elementelor principale ale evaluarii
– Identificarea clientului raportului de evaluare
– Identificarea proprietatii evaluate
– Scopul evaluarii
– Baza de evaluare; tipul, definirea si premisa valorii
– Data evaluarii
– Data inspectiei
– Data raportului de evaluare
3. Prezentarea ipotezelor si a conditiilor limitative
4. Prezentarea informatiilor relevante
– Informatii generale
– Descrierea bunului mobil
– Aspecte juridice
– Analiza pietei
– Cea mai buna utilizare a bunului mobil
5. Metodologia de evaluare
– Abordarea evaluarii
6. Reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale
7. Declaratia de confidentialitate
8. Declaratia de conformitate
9. Acreditarile evaluatorilor
10. Anexe

Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director