Expert evaluator Anevar

Conform conceptului financiar al capitalului, cum ar fi cel al banilor investiți sau al puterii de cumpărare investite, capitalul este sinonim cu activele nete (patrimoniul net) sau cu capitalurile proprii ale întreprinderii.
Economia de piață include mecanismele care facilitează formarea, mișcarea, transferul, fuziunea sau divizarea capitalului. Poate cea mai importantă din operațiile care privește capitalul este evaluarea acestuia. În lumea afacerilor proprietatea este comensurabilă prin capital, iar trecerea de la un proprietar la altul schimbă doar proprietarul dar nu și mărimea acestuia. De exemplu, privatizarea nu mărește și nu micșorează valoarea capitalului (sau a patrimoniului).
Fie că este vorba de o companie sau o parte din activele sale, transferul de proprietate necesită evaluarea acestora. Evaluarea stă la baza negocierii dintre vânzător și cumpărător, sau se constituie ca preț de pornire a licitațiilor organizate special pentru vânzare.
Perfecţionarea metodelor de evaluare a patrimoniului
Oricare ar fi modalitatea de evaluare trebuie precizat faptul că ea nu este văzută în același fel de cele două părți direct implicate în operațiune:
• pentru vânzător este o operație de lichidare a patrimoniului deținut;
• pentru cumpărător reprezintă o investiție sau, mai simplu, un plasament de capital.
În toată lumea, pământul și clădirile reprezintă unul din cele mai mari și mai valoroase active ale statelor, municipalităților, firmelor și ale persoanelor fizice. Toate tipurile de proprietate – începând de la terenurile neutilizate până la aeroporturile internaționale – trebuie conduse și organizate într-un mod profesionist, de persoane care sunt calificate special pentru a spori valoarea proprietății.
Estimarea adecvată a valorii proprietăților/întreprinderilor și analiza competentă a celorlalte aspecte aferente proprietăților conduce la decizii corecte referitoare la dispoziția și folosința proprietăților respective.
Estimările precise și realiste ajută la stabilizarea creditelor și investițiilor care, la rândul lor, promovează o dezvoltare a proprietăților în sensul dorit de societate. Pentru ca deciziile privind folosința și dispoziția proprietăților precum și drepturile inerente legate de proprietăți depind de cunoștințe solide, evaluatorii pot să asigure un ajutor substanțial acelora care iau asemenea decizii.
Disciplina evaluării a devenit tot mai sofisticată ca răspuns la noile situații. Evaluatorii folosesc tehnici moderne de culegere, analiză și utilizare a informațiilor pertinente valorii proprietății și utilizatorii ei. Opiniile lor profesionale, bazate pe o instruire susținută,inspiră încredere și influențează deciziile persoanelor care posedă, conduc, vând, cumpără, investesc sau împrumută bani asigurați de proprietăți imobiliare.

Evaluarea este o analiză, opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte ale unei anumite proprietăți, exprimată de o persoană imparțială, specializată în analiza și evaluarea proprietăților.
Conform standardelor profesionale, evaluatorul este o persoană cu o bună reputație care:

1. a obținut o calificare corespunzătoare de la o instituție de învățământ/instruire recunoscută sau o calificare universitară echivalentă;
2. are o experiență corespunzătoare și este competentă să evalueze întreprinderi în domeniul său de activitate și în zona sa geografică.
În afara acestor condiții care asigură intrarea liberă în cadrul profesiei, evaluator poate fi:
• persoana care este membru deplin al unei asociații profesionale recunoscute;
• persoana nominalizată de instanța judecătorească.

Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director