Evaluari imobiliare

Metodologia evaluarii proprietatii imobiliare

Evaluarea si reevaluarea bunurilor imobile se realizeaza cu diferite prilejuri si scopuri: impozitare, confiscare, nationalizare, scoatere sub orice forma din posesie etc.

Scopul evaluarilor imobiliare (stabilirea valorii de piata – v. mai sus) si abordarile (metodele comparatiei vanzarilor, veniturilor,respectiv costurilor) au fost precizate în Standardul International de Evaluare IVS 1 (IVSC Editia VIII – 2007) si Ghidul de practica în evaluarea proprietatilor imobiliare – GN 1.

Evaluarile de bunuri imobile presupun precizarea ipotezelor (considerarea documentelor ca referinte credibile si obiective, caracterul liber de sarcini al proprietatilor, presupusa inexistenta a unor conditii neaparente ale proprietatii care sa influenteze valoarea stabilita, conformarea proprietatilor cu reglementarile etc.) si a conditiilor limitative specifice (limitarea consideratiilor asupra continutului raportului si asupra raspunderii evaluatorului la nivelul informatiilor disponibile pentru evaluator si la nivelul raspunderii normale a evaluatorului pentru astfel de demersuri). Cateva din situatiile de evaluare a bunurilor imobile se prezinta în continuare.De exemplu, evaluarile facute în scopul impozitarii se efectueaza de catre oficiile cadastrale teritoriale. Rezultatele evaluarii efectuate în scopul impozitarii se aduc la cunostinta proprietarilor bunurilor imobile de catre oficiile cadastrale teritoriale, care pot formula obiectiuni fata de continutul raportului de evaluare.

Pentru determinarea valorii estimate a bunurilor imobile în scopul impozitarii, se utilizeaza atît datele din cadastrul bunurilor imobile, cît si datele privind valoarea bunurilor imobile furnizate de autoritatile administratiei publice locale.

Metodele de evaluare variaza în functie de precizarile entitatii care ordona evaluarea (în cazul evaluarilor obligatorii) si de datele concrete ale fiecarei situatii de evaluare (datele disponibile, natura obiectului de evaluat etc.). Modul de aplicare a metodelor de evaluare si conditiile de aplicare a acestor metode sunt cuprinse în standardele de evaluare

Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director