Evaluari imobile

Drepturile reale imobiliare se exercita asupra unui bun imobil. Acest drept este inregistrat intr-un document formal, de exemplu un titlu de proprietate sau contract de inchiriere.Proprietatea este un concept juridic distinct de bunul imobil, care este un activ fizic. Drepturile reale imobiliare cuprind toate prerogativele, avantajele si beneficiile legate de proprietatea asupra bunurilor imobile.Proprietatea imobiliara cuprinde terenul, toate bunurile care in mod natural fac corp comun cu acesta, precum si toate bunurile care sunt legate de acesta, cum ar fi cladirile si amenajarile terenului.
Termenul imobiliar este utilizat, uneori, pentru a face distinctie atat intre drepturile reale imobiliare si bunurile asupra carora se exercita pe de o parte si bunurile mobile, pe de alta parte, care, In anumite tari, sunt denumite in mod legal bunuri mobiliare.
Dreptul de proprietate imobiliar are urmatoarele atribute: posesia, folosinta si dispozitia. Acestea includ dreptul de a utiliza, de a ocupa, de a vinde, de a Inchiria, de a testa (a lasa mostenire), de a dona sau de a alege, de a exercita oricare sau nici unul dintre acestea.

In terminologia contabila, proprietatea imobiliara este inclusa, in categoria activelor corporale imobilizate care mai sunt numite si active pe termen lung.Proprietatea imobiliara poate fi considerata ca activ curent cand un teren, dupa amenajare, este detinut in stoc pentru vanzare.
Se evalueaza mai degraba dreptul real asupra activului si nu proprietatea imobiliara ca o entitate fizica.

Daca un activ se cumpara si se vinde pe piata, participantii pe piata atribuie valori specifice anumitor drepturi in proprietatea imobiliara. Aceste valori, atribuite de catre participanti, formeaza baza obiectiva pentru estimarea valorii de piata a proprietatii imobiliare.

Evaluarea reprezinta o parere asupra unei anumite valori. Evaluarea imobiliara este o analiza sau o  concluzie privitoare la calitatea, natura, utilitatea sau valoarea unor anumite aspecte sau interese, ale unei anumite proprietati imobiliare, analiza ce este realizata de catre o persoana impartiala si care este  specializata in analiza si evaluarea proprietatilor (evaluatorul imobiliar).  O evaluare imobiliara reprezinta un proces de estimare a unui anume tip de valoare, al unui tip de proprietate intr-un anumit moment. Procesul de evaluare este concretizat printr-un raport de evaluare imobiliara. Evaluarea este doar o estimare si nu poate fi privita ca un calcul fix al unei anumite valori prin folosirea unei formule matematice sau ca o cuantificare precisa. Procesele de evaluari imobiliare impun aplicarea rationamentului profesional al expertului evaluator. Valoarea rezultata dupa evaluarea proprietatii imobiliare este conditionata de durabilitatea, unicitatea, permanenta locatiei, oferta care este  relativ limitata si de utilitatea specifica a unui amplasament special. In evaluarea proprietatii sunt aplicate multe dintre principiile recunoscute. Este vorba despre principiile cererii si ofertei, concurentei, substitutiei, anticiparii sau asteptarii, schimbarii si altele.

Expertizele imobiliare sunt solicitate fie de catre firme, fie de catre persoane fizice, atat pentru se informa despre preturile de piata ale imobilelor cat si pentru a putea sa finalizeze anumite operatiuni comerciale sau economice, cum ar fi vanzari ale unor imobile, imprumuturi bancare, transcrieri imobiliare, pentru capital social, pentru calculul impozitelor si taxelor, partaje sau alte tranzactii juridice, litigii. In evaluarea proprietatii se folosesc, in general, abordarile prin comparatia vanzarilor, capitalizarea venitului si prin cost si implicit metodele asociate cu aceste abordari. Un evaluator va reconcilia valorile obtinute din aplicarea a cel putin doua sau chiar mai multe abordari sau a unor metode asociate. Toate abordarile se bazeaza pe principiul substitutiei, care spune ca daca sunt disponibile mai multe servicii sau marfuri asemanatoare sau similare, acel serviciu sau acea marfa care are pretul cel mai scazut va atrage vanzarea si cererea cea mai crescuta.

Pentru evaluarea proprietatii, ca si pentru evaluarea altor tipuri de proprietate, metodele folosite pentru evaluare sunt acceptate si recunoscute pe scara larga. Pentru evaluatori si pentru clientii serviciilor de evaluare este crucial ca metodele folosite sa fie pe deplin intelese, sa fie aplicate corect si sa fie explicate bine. Prin indeplinirea acestui obiectiv, evaluatorii contribuie la soliditatea si credibilitatea estimarilor valorii de piata si, in consecinta, la bunastarea pietelor pe care isi desfasoara activitatea.

In toate tarile membre ale IVSC este recunoscut faptul ca evaluarea proprietatii cere o instruire si o experienta speciale. Evaluarea proprietatii, furnizeaza cadrul pentru aplicarea metodelor general acceptate, utilizate pentru evaluarea proprietatii imobiliare la nivel international.

Raportul de valuare imobiliara va contine toata expertiza, munca, eforturile, cunostintele si experienta unui expert evaluator imobiliar. Raportul de evaluare imobiliara este instrumentul prin care evaluatorul imobiliar va comunica unui client analiza si rezultatele evaluarii imobiliare. Un raport de evaluare imobiliara trebuie obligatoriu sa contina cateva capitole ce sunt detaliate in Standardele Internationale de Evaluare, pe care Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România (ANEVAR) le-a adoptat si in conformitate cu care expertii evaluatori isi desfasoara activitatea. Raportul de evaluare imobiliara trebuie sa se bazeze pe o investigatie completa, sa aiba o organizare logica, o argumentatie solida si o exprimare clara si concisa.


Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director