Evaluari Anevar

Firma noastra ofera o gama larga de servicii de evaluare. Toate rapoartele de evaluare sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, evaluatorii nostri fiind membrii certificati  ANEVAR.

Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) – a luat fiinta in anul 1992, ca o asociatie profesionala, non-profit, neguvernamentala, independenta, care actioneaza in interes public (fapt sustinut de recunoasterea sa ca fiind de utilitate publica prin HG 1447/09.09.2004) si care promoveaza metodele si tehnicile de evaluare prin mijloace specifice. ANEVAR este membru al IVSC, TEGoVA si WAVO.

Scopul pentru care se poate solicita un raport de evaluare poate fi:

Evaluarea proprietatilor imobiliare

Evaluarea bunurilor mobile

Evaluarea intreprinderilor (afacerilor)

Evaluarea actiunilor unei companii

Evaluarea activelor necorporale

Expertiza

Prin serviciul de evaluare, compania noastra intelege sa ofere clientilor o concluzie corecta si impartiala asupra conditiei activului evaluat, sustenabilitatea sa pentru utilizarea dorita si o estimare a valoarii de piata a acestuia.

Orice activ tangibil, intangibil sau financiar poate fi subiect al evaluarii, cu conditia sa fie localizat in Romania, printre care: proprietati imobiliare (teren, structuri civile, constructii, fabrici, etc), proprietati mobile (vechicule, echipamente, etc), marci si nume inregistrate, actiuni ale companiilor precum si drepturi de proprietate sau intreprinderi (afaceri).

Evaluarile sunt realizate in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si respecta codul deontologic de etica profesionala. Standardele Internationale de Evaluare incearca sa sintetizeze ceea ce este comun pentru a reprezenta „cea mai buna practica internationala”.

Evaluarea in vederea ipotecarii bunului evaluat reprezinta un serviciu standard de evaluare. Compania noastra a fost implicata in realizarea de rapoarte de evaluare pentru banci autohtone sau internationale sau pentru departamente ale acestora. Evaluarile de active realizate pentru clientii bancilor sunt solicitate pentru a le da acestora posibilitatea de a-si folosi acel activ pentru ipotecare sau pentru a realiza achizitii in regim de leasing financiar de la societatile cu care colaboreaza bancile (institutii financiare nebancare, societati de leasing, etc.). Evaluarile realizate au fost acceptate in mod egal de catre alte banci comerciale, atat autohtone cat si internationale.

Evaluarea proprietatilor imobiliare

Rezultatul procedurii de evaluare a proprietatilor imobiliare este oferirea unei concluzii impartiale despre conditia proprietatii, operabilitatea sa si estimarea valoarii de piata a acesteia.
Subiectul evaluarii poate fi orice proprietate localizata pe teritoriul Romaniei, inregistrata sau care se afla in proces de inregistrare in registrul proprietatilor.
Conform cerintelor de evaluare, potentialii nostri clienti pot fi in mod egal companii, institutii publice, entitati legale sau persoane fizice – toti aceia pentru care valoarea proprietatii este relevanta, fie ca aceasta va fi:

 • cumparata sau vanduta, schimbata, donata sau mostenita;
 • adusa ca aport non-financiar (in natura): sediu pentru infiintarea sau extinderea unei societati;
 • asigurata, supusa taxelor sau trebuie declarata;
 • unita cu alta proprietate sau separata dintr-o alta proprietate;
 • ipotecata si raportata in documentele de contabilitate financiara;
 • inchiriata sau transferata pentru utilizare gratuita altor entitati care o vor avea in custodie;
 • este necesara pentru a satisface niste nevoi publice, conform unui ordin dat.

Sau:

 • cand procedura de lichidare este aplicata companiei;
 • cand deciziile instantelor sunt executate;
 • la solicitarea proprietarului sau a clientului.

Evaluarea bunurilor mobile

Rezultatul procedurii de evaluare a bunurilor mobile este oferirea unei concluzii impartiale despre conditia acestora, operabilitatea lor precum si estimarea valoarii de piata a acestora.

Subiectul evaluarii poate fi orice bun mobil localizat pe teritoriul Romaniei, inregistrat intr-un registru al bunurilor mobile (in cazul vehiculelor) sau o proprietate incadrata de lege ca bun mobil (masini unelte, echipament tehnologic, etc.).

Conform cerintelor de evaluare, potentialii nostri clienti pot fi in mod egal companii, institutii publice, entitati legale sau persoane fizice – toti aceia pentru care valoarea bunurilor mobile este relevanta, fie ca acestea vor fi:

 • cumparate sau vandute, donate sau mostenite;
 • adusa ca aport non-financiar (in natura): la infiintarea sau extinderea unei societati;
 • asigurate, supuse taxelor sau trebuie declarate;

Sau:

 • cand procedura de lichidare este aplicata companiei;
 • cand deciziile instantelor sunt executate;
 • la solicitarea proprietarului sau a clientului.

Evaluarea intreprinderilor (afacerilor)

Rezultatul procedurii de evaluare a intreprinderilor este oferirea unei concluzii impartiale si corecte despre intreprinderea respectiva tinand cont de valoarea de piata a acesteia.

Evaluarile de intreprinderi sunt realizate avand la baza valoarea afacerii ca intreg, luand in considerare atat activele tangibile cat si activele curente intangibile, datorii si drepturi aferente. Evaluarile de intreprinderi sunt realizate pe baza valorii unei entitati de afaceri care este capabila sa genereze fluxuri de numerar si nu pe baza valorii agregate a activelor si a drepturilor aferente. Valoarea unei afaceri pe piata este deci derivata din fluxurile de numerar pe care este capabila sa le genereze.

Evaluarea in concordanta cu metoda valorii de utilizare permite masurarea beneficiilor fluxurilor de numerar generate de o intreprindere, care este in intregime la dispozitia proprietarilor acesteia.

Orice entitate sau subdivizie, sau un grup de companii, care este inregistrat sau opereaza pe teritoriul Romaniei, poate fi subiectul unei evaluari, atat timp cat contabilitatea financiara este realizata in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate Financiara. (IAS).

Avand in vedere varietatea mare de evaluari din acest domeniu, potentialii nostri clienti pot fi orice entitate sau intreprindere care este subiect al:

 • unei tranzactii de vanzare sau cumparare;
 • unei reorganizari, fuziuni sau extinderi;
 • unei ipoteci sau transfer catre o terta parte.

Sau

 • cand procedura de lichidare in cazul falimentului este aplicata companiei;
 • cand deciziile instantelor de judecata sunt puse in executie;
 • la solicitarea proprietarului sau a clientului.

Compania noastra asigura confidentialitatea informatiilor din intreprinderea sau afacerea dumeavoastra.

Evaluarea actiunilor unei companii

Rezultatul procedurii de evaluare a actiunilor unei companii este oferirea unei concluzii impartiale si corecte despre valoarea de piata a capitalului (a pachetului de actiuni).

In timp ce pretul constituie o variabila obiectiva, el devenind un fapt istoric (indiferent daca este public sau confidential) dupa ce schimbul intre cele doua parti are loc, valoarea se refera la pretul ipotetic sau notional pe care cumparatorii si vanzatorii il vor conveni pentru un bun sau un serviciu.

Evaluarile de actiuni sunt relevante in urmatoarele cazuri:

 • vanzare sau cumparare a unei afaceri;
 • folosirea capitalului ca si contributie (non proprietate) la o companie nou infiintata;
 • cand se face conversia de actiuni de la o companie la alta (ex: fuziune, achizitie, divizare, etc.);
 • cand deciziile instantelor de judecata sunt puse in executie;
 • la solicitarea proprietarului sau a clientului.

Evaluarea activelor necorporale

Rezultatul procedurii de evaluare a activelor necorporale este oferirea unei concluzii impartiale si corecte despre valoarea de piata a acestor active.

Activele necorporale au anuminte caracteristici economice fara a avea o forma fizica pentru a exprima esenta economica. Activele necorporale ofera proprietarului drepturi care de obicei genereaza venit sau alte beneficii. Exemple de active necorporale: capitalul intelectual, brandurile, relatiile cu clientii, contractele, proprietatea intelectuala, brevetele de inventie si drepturile de autor, tehnologiile, procesele si metodele organizationale, etc.

Evaluarile de active necorporale pot fi relevante in urmatoarele cazuri:

 • achizitia sau lichidarea unei afaceri sau a unei parti a acesteia;
 • fuziunea sau divizarea unor companii;
 • vanzarea de proprietatii intelectuale;
 • in orice alta instanta, la solicitarea clientului.

Expertiza

Opinia unui evaluator reprezinta o concluzie impartiala si corecta cu privire la un aspect particular al evaluarii unei proprietati (imobiliare, proprietati mobile sau intreprinderi).
Opinia unui evaluator este oferita in mod exclusiv instantelor de judecata din Romania.

Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director